Şcoala „Ion Petrovici” din Tecuci

Scoala-Ion-Petrovici-Tecuci Cea mai veche unitate şcolară din Tecuci a figurat, vreme de peste un secol, sub denumirea de Şcoala Primară nr. 1 de băieţi. Prima „şcoală ţinutală”, întemeiată încă din decembrie 1841, dar viabilă de abia din data de 12 martie 1842, a funcţionat în casele lui Teodor Bosie şi Constantin Plitos, după care s-a mutat în clădirea special construită, după 1877, pe strada Elena Doamna, colţ cu strada Carol. In urma unui schimb, şcoala s-a instalat definitiv în localul Şcolii nr. 1 de fete, situat la capătul dinspre nord al străzii Sf. Gheorghe.

In perioada 1902-1914, pe lângă această instituţie a fiinţat cu excelente rezultate Şcoala de adulţi condusă de entuziastul institutor Scarlat Popovici. Sub directoratul acestuia Şcoala Primară de băieţi a obţinut, în cadrul Expoziţiei Generale din anul 1906, Medalia de aur pentru obiectele de lucru manual realizate de elevi.

Din 1918 şi până după cel de al Doilea Război Mondial, instituţia a înregistrat rezultate deosebite. In incinta sa s-au organizat activităţi didactice cu caracter demonstrativ, dar şi unele demersuri cultural-artistice, institutorii de aici dovedindu-se a fi nu numai foarte bine pregătiţi, plini de talent, ci şi entuziaşti.

O dată cu aplicarea unor noi criterii de zonare din 1953, şcoala – care între timp funcţiona în regim mixt şi avea clase de gimnaziu – preia numărul de ordine 4. In ultimul timp, Şcoala Generală nr. 4 a preluat pe frontispiciul său numele filosofului şi memorialistului tecucean Ion Petrovici.

Printre institutorii de excepţie ai şcolii s-au numărat: George Nicoleanu, Gheorghe Dimitriu (tatăl prozatorului Calistrat Hogaş), preotul Ioan Ţuchel, George Smeu, Neculai I. Crivetz, Scarlat Popovici şi Constantin M. Gheorghiu. Acesta din urmă a fost nu numai un dascăl eminent ce a descoperit pe elevii dotaţi, ci şi un entuziast animator cultural care a revitalizat viaţa spirituală a urbei.  In ultimele decenii s-au afirmat aici următorii învăţători: Ion Caloianu, Virginia Ilie, Măria Popa, precum şi profesorii: Ştefan Pascal, Cornelia Bulboacă ş.m.a.

Dintre elevii care au frecventat cursurile acestei şcoli din orasul Tecuci s-au remarcat: Theodor Şerbănescu – poet, Nicolae Petraşcu – diplomat şi istoric, Constantin Radovici – actor, Gheorghe Petraşcu – pictor, D. Sbârnea -ziarist, Mihail Manoilescu – economist şi om politic, al Lascarov-Moldoveanu – scriitor, Miltiade Filipescu – geolog, Ion Dongorozi -prozator, Mihai Berza – istoric, Dan Mihăilescu – psiholog şi estetician, George Purcaru – seismolog, Adrian Caraculacu – chimist ş.m.a.

In momentul de faţă, din cauza numărului sporit de elevi Şcoala „Ion Petrovici” – care cuprinde clasele I-VIII, s-a extins şi în clădirea alăturată ce aparţinuse iniţial cazarmei pompierilor din oraş.

Autor: prof. Ştefan Andronache